Kancelaria Radcow Prawnych Klatka i partnerzy z siedzibą w Katowicach zapewniala Panu Henrykowi Huzarewiczowi prowadzącemu dziaiałność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Huzarewicz z siedzibą w Imielinie stałą obsługę prawną (...)