Radca Prawny Agnieszka Dylong

Wpisany na listę radców prawnych Nr rej. Kt 3013

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

a.dylong@radca.prawny.com.pl

Życiorys

  • studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2003 – 2008; uzyskanie tytułu magistra w 2008 r.,
  • w 2006 r. w ramach stypendium odbyła półroczne studia w Paryżu na Uniwersytecie Paris 12,
  • wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2012 r.,
  • znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem Certificate of Advanced English,
  • znajomość języka francuskiego potwierdzona Diplôme approfondi de langue française (DALF), w tym języka francuskiego prawniczego potwierdzona dyplomem z wyróżnieniem Paryskiej Izby Przemysłowo – Handlowej (CCIP),
  • praktyka prawnicza w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy od lutego 2008 r.,
  • współautorka Poradnika dla gmin ‘Gospodarowanie odpadami komunalnymi’, Warszawa 2012
  • współautorka ‘Analizy obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej’ sporządzonej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki,
  • zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu zamówień publicznych, ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami oraz transportu publicznego.