Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy oferuje świadczenie usług

Przewoźnikom Kancelaria oferuje:

  • weryfikację ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub koncesji na usługi,
  • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych,
  • zastępstwo na rozprawach przed KIO,
  • udział w negocjacjach treści umowy z organizatorem zawieranej w trybie bezpośredniego zawarcia umowy lub z wolnej ręki,
  • opracowywanie lub sprawdzanie standardowych odpowiedzi na skargi i reklamacje pasażerów, żądania zwrotu kosztów przejazdu taksówką itp.
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa przewozowego, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i innych aktów prawnych,
  • bieżące telefoniczne i emailowe konsultacje prawne.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/