Świadczymy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 • prawa przewozowego
 • ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego,
 • ustawy o transporcie drogowym,
 • ustawy o uprawnieniach do ulgowych i bezpłatnych przejazdów,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o gospodarce komunalnej,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • prawa zamówień publicznych,
 • ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 • ustawy o dyscyplinie finansów publicznych,

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/